Bizottsági határozatok / 32/2016. (III. 24.) hum. határozat

32/2016. (III. 24.) hum. határozat:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy a Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatot - az 1/2016. (II. 18.) számú költségvetési rendelet 8. sz. melléklete 16. sorának terhére - 300.000.-Ft támogatásban részesíti. A támogatás a Tér-zene tér programon ruszin népdalok előadására (xilofon-kísérettel), Pozsonyban a Szlovák Ruszin Értelmiségi Egyesület meglátogatására, valamint a „Híres ruszinok” című könyv II. kiadására fordítható.

 

Felelős: Simonffy Márta

 

Határidő: folyamatos