Bizottsági határozatok / 77/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

77/2015. (VI.9.) hum. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy a Terézvárosi Szlovák Önkormányzatot - az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 8. sz. melléklete 16. sorának terhére 300.000.-Ft támogatásban részesíti. A támogatás a „Tutajünnepség”- re, valamint a Tér-zene-tér programsorozat keretében a sóskúti fúvószenekar fellépésére fordítható.

 Felelős: Simonffy Márta alpolgármester

Határidő: folyamatos