Bizottsági határozatok / 26/2016. (III. 24.) hum. határozat

26/2016. (III. 24.) hum. határozat:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal - 2016. április 1-jei hatállyal - jóváhagyja, egyidejűleg az intézmény korábbi, 2012. január 17-én jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi.

 

Felelős: Császárné Csóka Ilona elnök

 

Határidő: azonnal