Bizottsági határozatok / 25/2016. (III. 24.) hum. határozat

25/2016. (III. 24.) hum. határozat:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetési céltartalék 21. sorában „Óvodai gyümölcsprogram” címen elkülönített előirányzat terhére 1.454.000,-Ft-ot biztosít óvodai gyümölcsprogramra, amelyet az érintett intézmények az alábbi bontásban jogosultak felhasználni:

 

 

 

intézmény

gyümölcstámogatás 2016. évre

január-augusztus

szeptember-december

összesen

Fasori Kicsinyek Óvoda

112 000 Ft

65 000 Ft

177 000 Ft

Játékvár Óvoda

232 000 Ft

138 000 Ft

370 000 Ft

Kincseskert Óvoda

206 000 Ft

122 000 Ft

328 000 Ft

Mesevilág Óvoda

249 000 Ft

143 000 Ft

392 000 Ft

Szív Óvoda

117 000 Ft

70 000 Ft

187 000 Ft

összesen:

916 000 Ft

538 000 Ft

1 454 000 Ft

 

Az óvodai gyümölcsprogram az 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelet előírásai szerint vehető igénybe.

A támogatás felhasználási határideje 2016. december 30., elszámolási határideje 2017. január 13. Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatásban részesültek névsorát csoportonkénti bontásban, az óvónők aláírásával hitelesítve.

 

Felelős: Császárné Csóka Ilona

 

Határidő: 15 nap