Bizottsági határozatok / 24/2016. (III. 24.) hum. határozat

24/2016. (III. 24.) hum. határozat:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetési céltartalék 20. sorában „Iskolai gyümölcsprogram” címen elkülönített előirányzat terhére 641.000,-Ft-ot biztosít iskolai gyümölcsprogram-kiegészítésre, amelyet az érintett intézmények az alábbi bontásban jogosultak felhasználni:

 

 

intézmény

gyümölcstámogatás 2016. évre

január-augusztus

szeptember-december

összesen

Bajza Utcai Általános Iskola

86 000 Ft

57 000 Ft

143 000 Ft

Derkovits Gyula Általános Iskola

75 000 Ft

50 000 Ft

125 000 Ft

Erkel Ferenc Általános Iskola

78 000 Ft

52 000 Ft

130 000 Ft

Magyar – Angol, Magyar – Német Két Tannyelvű Általános Iskola

86 000 Ft

57 000 Ft

143 000 Ft

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

60 000 Ft

40 000 Ft

100 000 Ft

összesen:

385 000 Ft

256 000 Ft

641 000 Ft

Az iskolai gyümölcsprogram kiegészítő támogatás az 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelet előírásai szerint vehető igénybe.

A támogatás felhasználási határideje a 2016/2017-es tanévben a téli szünet előtti utolsó tanítási nap, elszámolási határideje 2017. január 13. Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatásban részesültek névsorát osztályonkénti bontásban, az osztályfőnök aláírásával hitelesítve.

 

Felelős: Császárné Csóka Ilona

 

Határidő: 15 nap