Bizottsági határozatok / 23/2016. (III. 24.) hum. határozat

23/2016. (III. 24.) hum. határozat:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetési céltartalékában „Étkezés kiegészítés" címen elkülönített előirányzat terhére 10.643.000,-Ft-ot biztosít étkezés-kiegészítésre, amelyet az érintett intézmények az alábbi bontásban jogosultak felhasználni:

 

intézmény

étkezés kiegészítés 2016. évre

január-augusztus

szeptember-december

összesen

Bajza Utcai Általános Iskola

1 874 000 Ft

1 113 000 Ft

2 987 000 Ft

Derkovits Gyula Általános Iskola

1 180 000 Ft

722 000 Ft

1 902 000 Ft

Erkel Ferenc Általános Iskola

1 085 000 Ft

632 000 Ft

1 717 000 Ft

Magyar – Angol, Magyar – Német Két Tannyelvű Általános Iskola

1 729 000 Ft

1 082 000 Ft

2 811 000 Ft

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

566 000 Ft

283 000 Ft

849 000 Ft

Szinyei Merse Pál Gimnázium

250 000 Ft

127 000 Ft

377 000 Ft

összesen:

6 684 000 Ft

3 959 000 Ft

10 643 000 Ft

 

Az étkezés kiegészítés az 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendeletben kedvezményezettként szereplő diákok számára az önkormányzat dunabogdányi üdülőjébe szervezett erdei iskola, tanítási szünet idejére tervezett tábor és hétvégi kirándulás térítési díjára, a fennmaradó összeg a rászoruló diákok iskolai étkezési térítési díjára, valamint a tanítás nélküli munkanapokon és tanítási év évközi szüneteiben az iskolai közétkeztetés helyett biztosított előfizetéses, napi egyszeri meleg étkezésére fordítható.

 

A támogatás felhasználási határideje 2016. december 30., elszámolási határideje 2017. január 13.

Az elszámolás dunabogdányi erdei iskolára, osztálykirándulásra és szünidei táborra történő felhasználás esetében az üdülő gondnokának igazolása alapján történik.

A rászoruló diákok iskolai étkezési térítési díjára, valamint a tanítás nélküli munkanapokon és tanítási év évközi szüneteiben az iskolai közétkeztetés helyett biztosított előfizetéses, napi egyszeri meleg étkezésére történő felhasználás esetén a szülő/gondviselő nyilatkozatát a támogatás igénybevételéről az osztályfőnök aláírásával hitelesítve csatolni kell a számviteli bizonylat másolatához.

 

Felelős: Császárné Csóka Ilona

Határidő: 15 nap