Bizottsági határozatok / 21/2016. (III. 24.) hum. határozat

21/2016. (III. 24.) hum. határozat:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvodai beiratkozás időpontját 2016. május 9-12. közötti időszakban határozza meg, és elfogadja a mellékletben szereplő Hirdetmény szövegét.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: 2016. április 9.