Bizottsági határozatok / 76/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

76/2015. (VI.9.) hum. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy a Terézvárosi Szerb Önkormányzatot - az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 8. sz. melléklete 16. sorának terhére 300.000.-Ft támogatásban részesíti. A támogatás a Tér- zene- tér – programsorozat keretében szerb népzene és néptánc műsorra fordítható.

 Felelős: Simonffy Márta alpolgármester

Határidő: folyamatos