Bizottsági határozatok / 75/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

75/2015. (VI.9.) hum. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy a Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatot- az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 8. sz. melléklete 16 sorának terhére 300.000.-Ft támogatásban részesíti. A támogatás a „Ruszin próza a XX. sz. II. felében” I. kötetére, a „Magyarországon élő ruszin festőművészek” című albumra, valamint Budapest – Lakitelek – Kecskemét útvonalra tervezett tanulmányútra fordítható.

 Felelős: Simonffy Márta alpolgármester

Határidő: folyamatos