Bizottsági határozatok / 140/2015. (XI.17.) hum. határozat

140/2015. (XI.17.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Német Kultúregyesületet az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 100.000,- Ft támogatásban részesíti a pályázatában megjelölt, 4 zenedarab hangszerelési költsége a hagyományőrző zenekar 14 hangszerére és a betanítás költségére fordítható

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő: 15 nap