Bizottsági határozatok / 139/2015. (XI.17.) hum. határozat

139/2015. (XI.17.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Mozgássérültek Budapesti Egyesületét (Terézvárosi Szervezet) az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 120.000,- Ft támogatásban részesíti a pályázatában megjelölt, II. félévi programjainak megvalósításához. A támogatásból 15.000,- Ft különterem a Márton-napra, 80.000,- Ft az előkarácsonyi műsorban fellépők tiszteletdíja (gyermekek esetében apró ajándék), 25.000,- Ft kis értékű ajándék az előkarácsonyon költségeire fordítható.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő: 15 nap