Bizottsági határozatok / 137/2015. (XI.17.) hum. határozat

137/2015. (XI.17.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Magyar Budo Szövetséget az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 110.000,- Ft támogatásban részesíti a pályázatában megjelölt, "Sportoló Terézváros" programjának megvalósításához. A támogatás eszközbérlet, belépők, bérletek, sportszerek, plakettek, érem, oklevél, serleg, kisebb ajándéktárgyak vásárlása költségeire fordítható.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: 15 nap