Bizottsági határozatok / 135/2015. (XI.17.) hum. határozat

135/2015. (XI.17.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Kisebbségi Közösségek Egyesületét az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 150.000,- Ft támogatásban részesíti a pályázatában megjelölt, II. Adventi zenés gálaműsor a TEGOSZ-ban programjának megvalósításához. A támogatás az előadók tiszteletdíja, az utazási, szállítási, hangosítási és technikai költségekre fordítható.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő: 15 nap