Bizottsági határozatok / 134/2015. (XI.17.) hum. határozat

134/2015. (XI.17.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Keresztény-Zsidó Társaságot az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 100.000,- Ft támogatásban részesíti a pályázatában megjelölt, Vallásközi évkönyv 2015. kinyomtatása programjának megvalósításához. A támogatás a könyvszerkesztés és lektorálás költségeire fordítható.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő: 15 nap