Bizottsági határozatok / 72/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

72/2015. (VI.9.) hum. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy a Terézvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzatot - az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 8. sz. melléklete16. sorának terhére 300.000.-Ft támogatásban részesíti. A támogatás a Hunyadi téren megvalósuló „Sváb hangulatok” – című tánc, zene, ének programra fordítható.

 Felelős: Simonffy Márta alpolgármester

Határidő: folyamatos