Bizottsági határozatok / 71/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

71/2015. (VI.9.) hum. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy a Terézvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzatot - az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 8. sz. melléklete16. sorának terhére 300.000.-Ft támogatásban részesíti. A támogatás a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskolában rendezett jótékonysági bálra és Hunyadi téren megvalósuló „Mediterrán tér” című programra fordítható.

 Felelős: Simonffy Márta alpolgármester

Határidő: folyamatos