Bizottsági határozatok / 130/2016. (IV.19.) var. határozat:

Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.

 

130/2016. (IV.19.) var. határozat:

1.            A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 9/2009. (V.4.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy határozatlan időre használatba adja a Hunyadi téri Vásárcsarnok kiemelt területén lévő, J-10 jelű, 9 m2 alapterületű helyiséget az Óriás Perec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére, kereskedelmi tevékenység céljára, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező szerződés-tervezetben foglaltak feltételekkel.

A Bizottság a fizetendő használati díjat 2.871 ,-Ft/m2/hó+áfa összegben, azüzemeltetési díjat havonta a használati díj 10 %-a+áfa összegben állapítja meg.

 

Felelős:      polgármester

Határidő:   30 nap