Bizottsági határozatok / 126/2016. (IV.19.) var. határozat:

Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap

 

 

 


Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.


126/2016. (IV.19.) var. határozat:

5.A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 9/2009. (V.4.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy határozatlan időre használatba adja a Hunyadi téri Vásárcsarnok kiemelt területén lévő, J-27/A jelű, 40 m2 alapterületű helyiséget a Fiastyúk 96 Bt. részére, kereskedelmi tevékenység céljára, az 2. számú mellékletét képező szerződés-tervezetben foglalt feltételekkel.

A Bizottság a fizetendő használati díjat 2.871,-Ft/m2/hó+áfa összegben, az üzemeltetési díjat havonta a használati díj 10 %-a+áfa összegben állapítja meg.


Felelős:      polgármester

Határidő:   30 nap