Bizottsági határozatok / 69/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

69/2015. (VI.9.) hum. határozat:

A Humán Bizottság a Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

 Felelős: Császárné Csóka Ilona elnök

Határidő: azonnal