Bizottsági határozatok / 68/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

68/2015. (VI.9.) hum. határozat:

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy

1.         A Tegosz számára 420 eFt pótelőirányzatot biztosít számítógép-program bérléséhez a költségvetési rendelet 8. mellékletének 29. sora terhére.

2.         A Kincseskert óvoda részére 280 eFt pótelőirányzatot ad munkaruha vásárlására a költségvetés intézményi tartalékából.

3.         A Terézvárosi Egyesített Bölcsődéknek 2.889 eFt pótelőirányzatot biztosít személyi jellegű kifizetésekre és azok járulékaira a költségvetés intézményi tartalékából.

 Felelős: Tóthné Kiss Éva

Határidő: 2015. június 30.