Bizottsági határozatok / 67/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

67/2015. (VI.9.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló átfogó értékelést elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az értékelést Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg.

 Felelős:     Hassay Zsófia polgármester

Határidő:   15 nap