Bizottsági határozatok / 64/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

64/2015. (VI.9.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

1.      A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként szereplő Munkamegosztási megállapodást.

 2.      A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy kösse meg a Munkamegosztási megállapodásokat a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetéhez rendelt költségvetési szervekkel.

 Felelős:                        Tóthné Kiss Éva

Határidő:          2015. június 30.