Bizottsági határozatok / 63/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

63/2015. (VI.9.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az együttműködési megállapodások módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja és felkéri a polgármestert a módosított együttműködési megállapodások aláírására.

 Felelős:                   Hassay Zsófia polgármester

Határidő:                  2015. július 1.