Bizottsági határozatok / 62/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

62/2015. (VI.9.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

1) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő - a Díjbeszedő Holding Zrt-vel hátralékkiegyenlítő támogatásra vonatkozóan kötendő - Együttműködési Megállapodást elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

 

Felelős:     Hassay Zsófia polgármester

Határidő:   azonnal

 

2)      Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő - a Díjbeszedő Holding Zrt-vel lakhatási támogatásra vonatkozóan kötendő - Együttműködési Megállapodást elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

 

Felelős:     Hassay Zsófia polgármester

Határidő:   azonnal