Bizottsági határozatok / 61/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

61/2015. (VI.9.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Szakmai Programját az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja.

 Felelős:     Hassay Zsófia polgármester

Határidő:   azonnal