Bizottsági határozatok / 60/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

60/2015. (VI.9.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

1)    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban jelzett módosításokkal 2015. július 1-jei hatállyal jóváhagyja és egységes szerkezetben kiadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg.

 Felelős:     Hassay Zsófia polgármester

Határidő:   5 nap

 2)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hiánypótlás esetén a szükséges módosítást aláírja.

 Felelős:     Hassay Zsófia polgármester

Határidő:   30 nap