Bizottsági határozatok / 150/2015. (XI.17.) hum. határozat

150/2015. (XI.17.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

1) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig vállalja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további ellátását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő, az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő megállapodást aláírja.

 

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel 2004. november 24-én - jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer üzemeltetésére - aláírt Szolgáltatási szerződés további egy évvel történő meghosszabbítása tárgyában kötendő megállapodást aláírja.

 

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester