Bizottsági határozatok / 145/2015. (XI.17.) hum. határozat

145/2015. (XI.17.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Természetvédők Turista Egyesületét az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 122.600,- Ft támogatásban részesíti a pályázatában megjelölt, utazások és kiállítások programjának megvalósításához. A támogatásból 5.600,- Ft belépők a Vértes-kiránduláson, 22.000,- Ft kombinált jegyek a Liszt-kiállításra és emlékkoncertre, 12.500,- Ft belépők a Baktay Ervin kiállításra, 27.500,- Ft múzeumi belépő az Iparművészeti Múzeum restaurátor műhelyének megtekintéséhez, 55.000,- Ft belépőjegy 18 főre és tárlatvezetés a Csontváry kiállításon költségeire fordítható

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő: 15 nap