Bizottsági határozatok / 144/2015. (XI.17.) hum. határozat

144/2015. (XI.17.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületét az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 250.000,- Ft támogatásban részesíti a pályázatában megjelölt, kirándulások és előkarácsony programjának megvalósításához. A támogatásból 76.000,- Ft bérelt busz a Mátrába, 10.000,- Ft üvegfúvó bemutató Parádsasváron, 60.000,- Ft Sterczer Hilda előadása az előkarácsonyon, 10.000,- Ft 1 db fenyőfa, 17.000,- Ft alapanyag a karácsonyfa díszekhez, 130.000,- Ft bérelt busz a Budapest - Bécs - Budapest kiránduláson költségére fordítható.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő: 15 nap