Bizottsági határozatok / 58/2015. (VI.9.) hum. határozat

 

58/2015. (VI.9.) hum. határozat:

A Humán Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

Nyílt ülés:

 

1.      A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

147/2015. (VI. 1.) ülésen került kiosztásra 175/2015 (VI.9.)

Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester

 

2.      A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása

148/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

3.      A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyása

161/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

 

4.      A Díjbeszedő Holding Zrt-vel Együttműködési Megállapodások létrehozása

149/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

5.      A terézvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítása

164/2015. (VI. 1.)

[az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon érhetőek el]

Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester

 

6.      Munkamegosztási megállapodások megkötése Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a hivatal gazdasági szervezetének felügyelete alá rendelt költségvetési szervek között

151/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:    dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

7.      Döntés a 2015. év I. félévben, az önszerveződő közösségek számára kiírt tematikus pályázati támogatásokról

152/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

8.      A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fenntartásában lévő óvodákban a pedagógus, valamint a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és technikai dolgozók álláshelyeinek meghatározása a 2015/2016. nevelési évre

153/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

 

9.      Átfogó értékelés az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

154/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések:

 

okt1. Pótelőirányzatok kérése (TEGOSZ, Kincseskert óvoda, Bölcsődék)

          okt1/2015. (VI. 04.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester

 

szoc1. A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

          szoc1/2015. (VI. 04.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

 

spik1. Döntés a terézvárosi nemzetiségi önkormányzatok számára 2015. I. félévre kiírt tematikus pályázaton elnyerhető összegekről.

          spik1/2015. (VI. 04.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

 

spik2. 2015. II. félévi tematikus pályázat kiírása a Terézvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok számára

          spik2/2015. (VI. 04.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

 

spik3. 2015. II. félévi tematikus pályázat kiírása önszerveződő közösségek számára

          spik3/2015. (VI. 04.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

 

zárt ülés:

 

1.      Intézményvezetői jogviszony rendezése, pályázat kiírása 

163/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

2.      Megállapodás létrehozása házi gyermekorvosi körzet feladatainak finanszírozására

168/2015. (VI. 1.)

Előterjesztő:    Simonffy Márta alpolgármester

 

3.      Gyermekétkeztetési adomány felhasználására vonatkozó megállapodás megkötése

174/2015 (VI. 9.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester