Bizottsági határozatok / 52/2015. (IV.28.) hum. határozat

 

52/2015. (IV.28.) hum. határozat:

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy a költségvetés 8. mellékletének 29. során szereplő intézményi tartalékból 100.000.,- forint értékben előirányzatot biztosít német cserediákok fogadására a Szinyei gimnázium számára.

 Felelős:           Tóthné Kiss Éva

Határidő:         azonnal