Bizottsági határozatok / 51/2015. (IV.28.) hum. határozat

 

51/2015. (IV.28.) hum. határozat:

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy a költségvetés 8. mellékletének 29. sorában szereplő „intézményi tartalék”-ból előirányzatot biztosít 285 e ft összegben számítógépek vásárlására az Erkel Ferenc Általános iskola részére.

 Felelős:           Tóthné Kiss Éva

Határidő:         azonnal