Bizottsági határozatok / 4/2016. (II.16.) var. határozat:

Felelős: Tóthné Kiss Éva (adatszolgáltatás a Kincstár felé)
Határidő: 2016. március 16.

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 8 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a javaslatot.

 

4/2016. (II.16.) var. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy támogatja, hogy:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeit

   2017-re 7.504.000 e Ft-ban,

   2018-ra 7.654.000 e Ft-ban,

   2019-re 7.807.000 e Ft-ban határozza meg.

 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő három évben várhatóan 0 Ft.

 

Felelős:           Tóthné Kiss Éva (adatszolgáltatás a Kincstár felé)

 

Határidő:         2016. március 16.