Bizottsági határozatok / 3/2016. (II.16.) var. határozat:

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 8 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.

 

3/2016. (II.16.) var. határozat:

AVárosgazdálkodásiésKörnyezetvédelmiBizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

 

NAPIRENDEK:

 

Testületi előterjesztések:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

 

kötött ülés:

 

1.       Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása

          45/2016. (II.8.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

2.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása

          46/2016. (II.8)

          Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester

 

Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:

• A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve

• Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

• Bizottsági határozatok kivonatai

 

zárt ülés:

 

Bizottsági előterjesztések:

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

 

2d. egyéb:

 

2d/1. Javaslat a Budapest, VI., Andrássy út 83-85. szám alatti társasházi tűzesetet követően önkormányzati lakásban történő ideiglenes elhelyezés biztosítására, határozott idejű használati szerződéssel

          2d1/2016. (II.9.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

 

3d. egyéb:

 

3d/2. Javaslat a Műszerészek Irodagépjavító Szövetkezet bérletidíj-hátralék rendezésre vonatkozó kérelme tárgyában

          3d2/2016. (II.8.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

Testületi előterjesztések:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

 

2.       Javaslat a Lupines Limited peren kívüli egyezségi ajánlata vonatkozásában állásfoglalás kialakítására

          40/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

 

nyílt ülés:

 

2.         A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

          7/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester

 

4.       Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

          9/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

15.     Döntés a Benczúr kert (29729/9 hrsz.) rekonstrukciós munkálatairól

          47/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester

          Papp László alpolgármester

 

16.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 21. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályáztatás útján történő értékesítésére

          44/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

17.     Javaslat a Bp., VI. ker. Városligeti fasor 6., 29606 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú kivett lakóház udvar megnevezésű ingatlan hasznosítására

          43/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

18.     A Bp. VI. ker. Weiner L. u. 20. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása

          18/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

19.     A Bp. VI. ker. Rózsa u. 71. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása

          20/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

20.     Javaslat 2 db nem lakáscélú helyiség versenytárgyalás keretében történő értékesítésére

          19/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

21.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 28. szám alatt található „étterem” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

          21/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

22.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 84. 1. em. 7. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

          22/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

 

 

 

23.     A Budapest, VI. kerület Káldy Gyula u. 6. fsz. 1. szám alatt található „iroda” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

          23/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

24.     A Budapest, VI. kerület Káldy Gyula u. 6. 2. em. 3. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

          24/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

25.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lph. fsz. 1. szám alatti lakással, a -2 pinceszinten található 2 db. tárolóval, és a teremgarázs 8/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog

          25/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

26.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. C. lh. 1. em. 1. szám alatti lakással, a pinceszinten található tárolóval, és a teremgarázs 4/114-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog

          26/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

27.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 2/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog

          27/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

28.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 2/114 - ed tulajdoni hányadával (P-25 jelzésű gépkocsi –beállóval) kapcsolatos elővásárlási jog

          28/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

29.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 4/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog

          29/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

30.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 2. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

          30/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

31.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 3. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

          31/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

32.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 4. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

          32/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

 

 

33.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 5. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

          33/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

34.     Utca-fásítási program elkészítése

          35/2016. (II. 8.)

          Előterjesztő:      Heltai László képviselő

 

 

Bizottsági előterjesztések:

 

nyílt ülés:

 

1.       Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

 

1a. közbeszerzés: –

 

1b. társasházi kérelmek:

 

1c. egyéb: –

 

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

 

2a. bérbeadás: –

 

2b. elidegenítés: –

 

2c. elővásárlási jog:

 

2c/1.  Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. I. 6/A. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

          2c1/2016. (II.2.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

2c/2.  Budapest, VI. kerület Király u. 24. 3. em. 15. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

          2c2/2016. (II.2.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

2c/3.  Budapest, VI. kerület Király u. 24. 3. em. 15/A. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

          2c3/2016. (II.2.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

2c/4.  Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 5. 2. em. 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

          2c4/2016. (II.2.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

2d. egyéb:

 

2d/1. Zárt Ülés lásd a meghívó végén

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

 

3a. bérbeadás: –

 

3b. elidegenítés:

 

3b/1. Javaslat 12 db önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére

          3b1/2016. (II.1.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3c. elővásárlási jog:

 

3c/1.  Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 2/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog

          3c1/2016. (II.2.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3c/2.  Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 4/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog

          3c2/2016. (II.5.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3d. egyéb:

 

3d/1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségekben folytatható tevékenység megváltoztatására

          3d1/2016. (II.5.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3d/2. Zárt Ülés lásd a meghívó végén

 

 

4. Egyebek:

 

4a/1. A Bp. VI. ker. Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlanra kiírt pályázat elbírálása

          4a1/2016. (II.8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

4a/2. Javaslat a Bp., VI. ker. Dalszínház u. 8., 29231/0/A/19 hrsz.-ú ingatlan pályázati úton történő hasznosítására

          4a2/2016. (II.8.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester