Bizottsági határozatok / 2/2016. (I.21.) var. határozat:

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 6 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a javaslatot.

 

2/2016. (I.21.) var. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezettel" egyetért.