Bizottsági határozatok / 1/2016. (I.21.) var. határozat:

 

NAPIRENDEK:

 

Testületi előterjesztések:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

 

nyílt ülés:

 

1.       Állásfoglalás a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetről

          1/2016 (I. 19.)

          Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester