Bizottsági határozatok / 16/2016. (II.17.) pjb. határozat

 

16/2016. (II.17.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hassay Zsófia polgármester 2016. évi szabadság ütemezését jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal