Bizottsági határozatok / 15/2016. (II.17.) pjb. határozat

 

15/2016. (II.17.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

I.)    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. november 26. napján kelt módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 2016. február 18-i nappal hatályon kívül helyezi.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal

II.)   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. - a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló - Alapszabályát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal

III.)  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott Alapszabályt aláírja és gondoskodjon a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtásáról.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: a cégbírósági eljárásban 30 nap