Bizottsági határozatok / 13/2016. (II.17.) pjb. határozat

 

13/2016. (II.17.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja…/2016.  (…...)  rendeletét az  önkormányzati  működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről valamint a tanulói tankönyvvásárlási támogatásról szóló 1/2013. (I. 21.) rendeletének módosításáról.

Felelős a kihirdetésért: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő: 5 nap