Bizottsági határozatok / 12/2016. (II.17.) pjb. határozat

 

12/2016. (II.17.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a ..../2016.(........) önkormányzati rendeletét a társasházaknak nyújtható  felújítási  támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester (aláírás tekintetében)

              dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő: azonnal