Bizottsági határozatok / 11/2016. (II.17.) pjb. határozat

 

11/2016. (II.17.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az önszerveződő közösségek támogatásának elveiről szóló 836/1999. (XII. 7.) határozatát.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal