Bizottsági határozatok / 10/2016. (II.17.) pjb. határozat

 

10/2016. (II.17.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a civil szervezetek pályázati úton történő támogatásáról szóló .../2016. (......) rendeletét.

Felelős a kihirdetésért: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő: 5 nap