Bizottsági határozatok / 9/2016. (II.17.) pjb. határozat

 

9/2016. (II.17.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a ......./2016.(....) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetésérői szóló 1/2015. (II.27.) rendelet módosításáról.

Felelős: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő: 15 nap