Bizottsági határozatok / 8/2016. (II.17.) pjb. határozat

 

8/2016. (II.17.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság nem támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a ................/2016.   (.........) rendeletét a 2016. évi költségvetéséről.

Felelős: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő: azonnal