Bizottsági határozatok / 7/2016. (II.17.) pjb. határozat

 

7/2016. (II.17.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeit

•       2017-re 7.504.000 e Ft-ban,

•       2018-ra 7.654.000 e Ft-ban,

•       2019-re 7.807.000 e Ft-ban határozza meg.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő három évben várhatóan 0 Ft.

Felelős:           Tóthné Kiss Éva (adatszolgáltatás a Kincstár felé)

Határidő:         2016. március 16.