Bizottsági határozatok / 5/2016. (II.17.) pjb. határozat

 

5/2016. (II.17.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság elutasította azt a képviselői javaslatot, hogy a bizottság vegye

fel napirendre „Az LP-Média Kft-vel kötött Együttműködési megállapodás felmondása, szerződésből eredő elszámolás” című (nyílt testületi 35. napirend) előterjesztést.