Bizottsági határozatok / 132/2015. (XI.17.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesületet az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 200.000,- Ft támogatásban részesíti a pályázatában megjelölt, Kulturális programjának megvalósításához. A támogatásból 80.000,- Ft "Múltunk muzsikája" zenei ismeretterjesztő előadások (4 alkalom) - előadó tiszteletdíja, 20.000,- Ft "Örökzöld dallamok" zongorakoncert előadó tiszteletdíja, 20.000,- Ft Béres Ferenc kamarakórus adventi előadása, 40.000,- Ft képzőművészeti előadások (2 alkalom) – előadó tiszteletdíja, 40.000,- Ft "Barangolás Európában" c. előadások (2 alkalom) költségeire fordítható.

 

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő: 15 nap