Bizottsági határozatok / 130/2015. (XI.17.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Budapesti Zsidó Hitközséget (Hunyadi téri körzet) az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 250.000,- Ft támogatásban részesíti a pályázatában megjelölt, Chanuka ünnepi zenés programjának megvalósításához. A támogatás a fellépő művészek tiszteletdíjára fordítható.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő: 15 nap