Bizottsági határozatok / 129/2015. (XI.17.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Budapest - VI. Szt. Család Plébániát az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 341.170,- Ft támogatásban részesíti a pályázatában megjelölt, IV. negyedévi programjának megvalósításához. A támogatásból 50.800,- Ft hivatásos zenészek tiszteletdíja a barokk koncerten, 6.350,- Ft énekes szólista tiszteletdíja a barokk koncerten, 20.320,- Ft üstdobok bérlése a jubileumi koncertre, 8.000,- Ft hangszerszállítás a jubileumi koncertre, 12.700,- Ft az énekes szólista tiszteletdíja a jubileumi koncerten, 76.200,- Ft hivatásos zenészek tiszteletdíja a búcsú ünnepi koncerten, 25.400,- Ft az énekes szólisták tiszteletdíja a búcsú ünnepi koncerten, 27.900,- Ft karton, ragasztó, gipsz, festék, fonal, gyöngy, mintaívek, díszek, apró ajándékok a kézműves foglalkozáshoz, 113.500,- Ft a fenyőbálák, 120 db koszorúalap, díszek, kötözők és 480 db gyertya az adventi koszorúkötéshez költségeire fordítható.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő: 15 nap