Bizottsági határozatok / 126/2015. (XI.17.) hum. határozat

126/2015. (XI.17.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázata alapján a Liszt Múzeum Alapítványt az 1/2015. (II. 27.) számú költségvetési rendelet 7. sz. melléklete 2. sorának terhére 300.000,- Ft támogatásban részesíti a pályázatában megjelölt, Múzeumpedagógiai foglalkozások a Liszt Múzeumban programjának megvalósításához. A támogatás a zongoraművészek honoráriumának költségére fordítható.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő: 15 nap